Utbildningar i HLR – från basal till avancerad, krishantering

 

Skapa trygghet genom kunskap

Våra utbildningar bygger på att skapa förståelse för att kunna och våga agera i oönskade händelser. Vår omtanke bygger på en medvetenhet förvärvad genom livserfarenhet och yrkeserfarenhet om att handlingsförmågan är olika. Genom att styra utbildningar efter ditt behov skapas förutsättningar för en handlingsberedskap hos medarbetarna.

Kvalitet i utbildningar skapas av lyhörda utbildare som anpassar utbildningarna till gruppens behov.

Vi besöker gärna din arbetsplats och går igenom med dig vilket behov av utbildning ni har. Våra instruktörer/konsulter är alla vidareutbildade sjuksköterska med mångårig ambulans och akutsjukvårdserfarenhet.